Een logopedist biedt hulp bij stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem, eten- en drinken, mondgedrag en gehoor. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting.

Voorbeelden van stoornissen bij kinderen zijn:
Taalproblemen: nog niet of te weinig spreken, een beperkte woordenschat, een slechte zinsbouw, onvoldoende begrijpen wat er gezegd wordt.
Spraakproblemen: klanken weglaten of vervangen door andere klanken, onvoldoende verstaanbaar zijn door andere oorzaken (slappe/onnauwkeurige mondmotoriek, te hoog spreektempo, nasale spraak), stotteren en broddelen.
Stemproblemen: een hees of schor stemgeluid, een te zachte, te luide, te hoge of te lage stem en keel- of ademklachten bij spreken.
Eet- en drinkproblemen: moeite met slikken, zuigen, bijten of kauwen.
Mondgedrag: duim- of vingerzuigen, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust, afwijkend kauwen of slikken.
Gehoor: gehoorverlies leidt in de eerste levensjaren vaak tot een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Behalve oorproblemen kunnen er ook problemen zijn met luisteren (concentratie, verschillen tussen klanken horen).

Voorbeelden van stoornissen bij volwassenen zijn:
Afasie, een taalstoornis door hersenletsel (CVA,hersentumor, dementie): problemen met spreken (woorden vinden, zinnen formuleren), begrijpen, lezen en schrijven. Dysarthrie, een neurologische spraakstoornis (CVA, hersentumor, Parkinson, MS, ALS): moeite met spreken door problemen op het gebied van articulatie, stem, spreektempo en/of problemen met kauwen, slikken, speekselcontrole. Stotteren.
Stemproblemen: een hees of schor stemgeluid, een te zachte, te luide, te hoge of te lage stem en keel- of ademklachten bij spreken. Juist gebruik van de stem bij spreekberoepen.
Ademproblemen: buiten adem raken bij spreken, hyperventilatie.
Eet- en drinkproblemen: moeite met kauwen of slikken (verslikken, moeite met wegslikken), benauwdheid of hoesten bij eten en drinken.
Gehoor: communicatieproblemen door een slecht gehoor, waarbij behoefte is aan spraakafzien.

Om mijn kennis op gebied van de verschillende vakgebieden van de logopedie uit te breiden en om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, volg ik regelmatig bij- en nascholingscursussen, waaronder:
Fonologische stoornissen bij kinderen en Prompt (spraak)
Logopedie en tandheelkunde (afwijkende mondgewoonten, OMFT)
Larynxmanipulatie (stem)
Denkstimulerende gespreksmethodiek (taal)
Dysfagie bij neurologie en geriatrie (eet- en drinkproblemen)
Spraakafzien (gehoor)