Behandelovereenkomst

Klik hier voor het document van de Behandelovereenkomst

Patientenklachtrecht en beroepscode
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.
Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo'n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.
Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, kunnen onderstaande folders gedownload worden.

Klik hier voor de Klachtenfolder

Klik hier voor de Folder college van toezicht

Privacyregelement

Klik hier voor het document van het Privacy Regelement Logopediepraktijken voor de AVG versie van 20 januari 2020

Richtlijn betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de Richtlijn betalingsvoorwaarden