Samenwerkingsverbanden

Van de Kwaliteitskring Vrijgevestigde Logopedisten Enschede ben ik de kwaliteitskringbegeleider. Wij hebben 6 keer per jaar intercollegiaal overleg om de kwaliteit van ons logopedisch handelen te verbeteren.
    Kwaliteitskring
Met zorgverleners uit de eerste lijn (fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, beeldend therapeut en wijkverpleegkundigen) vorm ik een team van specialisten gespecialiseerd in oncologische zorg: www.Oncotwente.nl
            Onco Twente
Met de volgende collega’s zit ik in een overleggroep: pre-verbaal logopedist Melanie Auer en de logopedisten van Logopedie in Enschede.
Overige links:
www.nvlf.nl
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
www.kindentaal.nl
www.directnaardelogopedist.nl
Taal In Blokjes
https://www.kinderhoortest.nl/